Chuyển đổi KEY.ZIP sang PPT

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Keynote Presentation sang Microsoft PowerPoint Presentation File bằng trình chuyển đổi KEY.ZIP sang PPT.

Trình chuyển đổi ppt

Trình chuyển đổi ppt
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/odt/example.odt)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi PPT với file thử nghiệm KEY.ZIP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ KEY.ZIP sang PPT:
Chuyển đổi KEY.ZIP sang PPT với file ví dụ KEY.ZIP của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file KEY.ZIP thành PPT?

 1. Chọn file KEY.ZIP mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ KEY.ZIP sang PPT
 4. Tải file PPT của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang