Chuyển đổi ODG sang DOC

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Graphic File sang Microsoft Word Binary File Format bằng trình chuyển đổi ODG sang DOC.

Trình chuyển đổi doc

Trình chuyển đổi doc
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/vector image/odg/example.odg)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Ngôn ngữ nguồn thứ 2:
   Trợ giúp
  • Tối ưu hóa cho:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi DOC với file thử nghiệm ODG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODG sang DOC:
Chuyển đổi ODG sang DOC với file ví dụ ODG của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file ODG thành DOC?

 1. Chọn file ODG mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODG sang DOC
 4. Tải file DOC của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển file ODG của bạn sang định dạng khác