Chuyển đổi XLR sang EXCEL

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Microsoft Works spreadsheet or chart sang Microsoft Excel Open XML Spreadsheet bằng trình chuyển đổi XLR sang EXCEL.

Trình chuyển đổi excel

Trình chuyển đổi excel
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/odt/example.odt)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi EXCEL với file thử nghiệm XLR

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ XLR sang EXCEL:
Chuyển đổi XLR sang XLSX với file ví dụ XLR của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file XLR thành EXCEL?

 1. Chọn file XLR mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XLR sang EXCEL
 4. Tải file EXCEL của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang