Trình chuyển đổi XLR sang XLS

Chuyển đổi XLR sang XLS

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive

Công cụ chuyển đổi document trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi các file của mình từ XLR sang XLS với chất lượng cao.

Chúng tôi hỗ trợ nhiều định dạng file khác nhau như PDF, DOCX, PPTX, XLSX và nhiều định dạng khác. Bằng cách sử dụng công nghệ chuyển đổi trên online-convert.com, bạn sẽ nhận được kết quả chuyển đổi rất chính xác.

Làm cách nào để chuyển đổi file XLR thành XLS?

  1. Chọn file XLR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XLR sang XLS
  4. Tải file XLS của bạn
Hãy thử chuyển đổi XLS với file thử nghiệm XLR

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ XLR sang XLS:

Chuyển đổi XLR sang XLS với file ví dụ XLR của chúng tôi.