Trình chuyển đổi NUMBERS sang XLSX

Chuyển đổi NUMBERS sang XLSX

This online document converter allows you to convert your files from NUMBERS to XLSX in high quality. We support a lot of different file formats like PDF, DOCX, PPTX, XLSX and many more. By using the online-convert.com conversion technology, you will get very accurate conversion results.

Trình chuyển đổi xlsx

Trình chuyển đổi xlsx
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/spreadsheet/numbers/example.numbers)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi XLSX với file thử nghiệm NUMBERS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ NUMBERS sang XLSX:
Chuyển đổi NUMBERS sang XLSX với file ví dụ NUMBERS của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file NUMBERS thành XLSX?

 1. Chọn file NUMBERS mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ NUMBERS sang XLSX
 4. Tải file XLSX của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Convert from NUMBERS