Trình chuyển đổi Powerpoint

Trình chuyển đổi PPT

Chuyển đổi file của bạn sang định dạng Microsoft Powerpoint bằng trình chuyển đổi PPT trực tuyến dễ sử dụng này. Bạn có thể chuyển đổi PPTX sang PPT cũng như các định dạng OpenOffice (ODP) hoặc Libreoffice.

Trình chuyển đổi ppt

Trình chuyển đổi ppt
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/presentation/odp/example.odp)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Trình chuyển đổi trực tuyến của chúng tôi cũng có thể chuyển đổi file từ PDF sang PPT hoặc từ PNG sang PPT.