Trình chuyển đổi Powerpoint

Chuyển đổi file của bạn sang định dạng Microsoft Powerpoint bằng trình chuyển đổi PPT trực tuyến dễ sử dụng này. Bạn có thể chuyển đổi PPTX sang PPT cũng như các định dạng OpenOffice (ODP) hoặc Libreoffice.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Trình chuyển đổi PPT

Trình chuyển đổi trực tuyến của chúng tôi cũng có thể chuyển đổi file từ PDF sang PPT hoặc từ PNG sang PPT.