Trình chuyển đổi Powerpoint

Chuyển đổi file của bạn sang định dạng Microsoft Powerpoint bằng trình chuyển đổi PPT trực tuyến dễ sử dụng này. Bạn có thể chuyển đổi PPTX sang PPT cũng như các định dạng OpenOffice (ODP) hoặc Libreoffice.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR

Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Trình chuyển đổi PPT

Trình chuyển đổi trực tuyến của chúng tôi cũng có thể chuyển đổi file từ PDF sang PPT hoặc từ PNG sang PPT.