Chuyển đổi PDF sang PPT

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Portable Document Format sang Microsoft PowerPoint Presentation File bằng trình chuyển đổi PDF sang PPT.

Trình chuyển đổi ppt

Trình chuyển đổi ppt
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/pdf/example.pdf)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ PPT sang PDF:
Trình chuyển đổi PPT sang PDF

Hãy thử chuyển đổi PPT với file thử nghiệm PDF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PDF sang PPT:
Chuyển đổi PDF sang PPT với file ví dụ PDF của chúng tôi.