Chuyển đổi PDF sang ODT

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Portable Document Format sang OpenDocument Text Document bằng trình chuyển đổi PDF sang ODT.

Trình chuyển đổi odt

Trình chuyển đổi odt
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/pdf/example.pdf)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ODT sang PDF:
Trình chuyển đổi ODT sang PDF

Hãy thử chuyển đổi ODT với file thử nghiệm PDF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PDF sang ODT:
Chuyển đổi PDF sang ODT với file ví dụ PDF của chúng tôi.