Chuyển đổi PDF sang RTF

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Portable Document Format sang Rich Text Format bằng trình chuyển đổi PDF sang RTF.

Trình chuyển đổi rtf

Trình chuyển đổi rtf
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/pdf/example.pdf)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Tối ưu hóa cho:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ RTF sang PDF:
Trình chuyển đổi RTF sang PDF

Hãy thử chuyển đổi RTF với file thử nghiệm PDF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PDF sang RTF:
Chuyển đổi PDF sang RTF với file ví dụ PDF của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file PDF thành RTF?

 1. Chọn file PDF mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PDF sang RTF
 4. Tải file RTF của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang