Chuyển đổi các tài liệu của bạn sang DOCX

Trình chuyển đổi tài liệu trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi tài liệu sang định dạng Microsoft DOCX. Bạn có thể tải lên file tài liệu hoặc cung cấp URL tải xuống trên Internet.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR

Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Trình chuyển đổi DOCX

Chúng tôi hiện hỗ trợ trình chuyển đổi Microsoft Word sau: PDF sang DOCX, ODT sang DOCX, DOCM sang DOCX, RTF sang DOCX, WPD sang DOCX, TXT sang DOCX, TXT sang DOCX và nhiều hơn nữa. Thậm chí bạn có thể chuyển đổi hình ảnh hoặc sách điện tử thành tài liệu DOCX.

Làm cách nào để chuyển đổi sang DOCX?

  1. Tải lên file bạn muốn chuyển thành DOCX.
  2. Trích xuất văn bản từ file PDF hoặc hình ảnh được quét bằng cách nhấp vào tùy chọn "Sử dụng OCR" và chọn ngôn ngữ nguồn (tùy chọn).
  3. Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi".