Chuyển đổi file sang định dạng Powerpoint PPTX

Trình chuyển đổi tài liệu trực tuyến này cho phép chuyển đổi file của bạn sang định dạng PowerPoint của Microsoft Office 2007 miễn phí. Chỉ cần chọn file bạn muốn tải lên và chuyển đổi sang PPTX. Tùy chọn bạn có thể cung cấp URL dẫn đến một tài liệu có sẵn trên internet. Nhấn nút "Chuyển đổi file" và chuyển đổi sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Trình chuyển đổi PPTX

Trình chuyển đổi PPTX của chúng tôi có thể chuyển đổi các loại file khác nhau sang định dạng PPXT. Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi file từ PPT sang PPTX, từ PDF sang PPTX hoặc từ ODP sang PPTX.