Chuyển đổi file sang định dạng Powerpoint PPTX

Trình chuyển đổi tài liệu trực tuyến này cho phép chuyển đổi file của bạn sang định dạng PowerPoint của Microsoft Office 2007 miễn phí. Chỉ cần chọn file bạn muốn tải lên và chuyển đổi sang PPTX. Tùy chọn bạn có thể cung cấp URL dẫn đến một tài liệu có sẵn trên internet. Nhấn nút "Chuyển đổi file" và chuyển đổi sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR

Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Trình chuyển đổi PPTX

Trình chuyển đổi PPTX của chúng tôi có thể chuyển đổi các loại file khác nhau sang định dạng PPXT. Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi file từ PPT sang PPTX, từ PDF sang PPTX hoặc từ ODP sang PPTX.