Chuyển đổi PPTX sang DOC

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint 2007 XML Presentation sang Microsoft Word Binary File Format bằng trình chuyển đổi PPTX sang DOC.

Trình chuyển đổi doc

Trình chuyển đổi doc
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/presentation/pptx/example.pptx)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Ngôn ngữ nguồn thứ 2:
   Trợ giúp
  • Tối ưu hóa cho:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ DOC sang PPTX:
Trình chuyển đổi DOC sang PPTX

Hãy thử chuyển đổi DOC với file thử nghiệm PPTX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PPTX sang DOC:
Chuyển đổi PPTX sang DOC với file ví dụ PPTX của chúng tôi.