Chuyển đổi file của bạn sang định dạng Microsoft Excel XLSX

Với trình chuyển đổi Microsoft Excel này, bạn có thể chuyển đổi các file của mình sang định dạng XLSX. Nếu bạn có hình ảnh hoặc file PDF được quét, vui lòng bật nhận dạng ký tự (OCR) khi chuyển đổi file.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR

Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Trình chuyển đổi XLSX

Chúng tôi hỗ trợ nhiều file đầu vào, ví dụ như PDF sang XLSX, ODS sang XLSX, XLS sang XLSX và nhiều hơn nữa. Hãy thử xem.