Chuyển đổi XLSX sang HTML

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Open XML Spreadsheet sang Hypertext Markup Language with a client-side image map bằng trình chuyển đổi XLSX sang HTML.

Trình chuyển đổi html

Trình chuyển đổi html
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/spreadsheet/xlsx/example.xlsx)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ HTML sang XLSX:
Trình chuyển đổi HTML sang XLSX

Hãy thử chuyển đổi HTML với file thử nghiệm XLSX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ XLSX sang HTML:
Chuyển đổi XLSX sang HTML với file ví dụ XLSX của chúng tôi.