Chuyển đổi CSV sang XLSX

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Comma Separated Values File sang Microsoft Excel Open XML Spreadsheet bằng trình chuyển đổi CSV sang XLSX.

Trình chuyển đổi xlsx

Trình chuyển đổi xlsx
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/spreadsheet/csv/example.csv)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi XLSX với file thử nghiệm CSV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ CSV sang XLSX:
Chuyển đổi CSV sang XLSX với file ví dụ CSV của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file CSV thành XLSX?

 1. Chọn file CSV mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CSV sang XLSX
 4. Tải file XLSX của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển file CSV của bạn sang định dạng khác