Chuyển đổi CSV sang HTML

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Comma Separated Values File sang Hypertext Markup Language with a client-side image map bằng trình chuyển đổi CSV sang HTML.

Trình chuyển đổi html

Trình chuyển đổi html
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/spreadsheet/csv/example.csv)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi HTML với file thử nghiệm CSV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ CSV sang HTML:
Chuyển đổi CSV sang HTML với file ví dụ CSV của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file CSV thành HTML?

 1. Chọn file CSV mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CSV sang HTML
 4. Tải file HTML của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển file CSV của bạn sang định dạng khác