Chuyển đổi sang định dạng ODT của Open-Office

Trình chuyển đổi ODT

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR

Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Với trình chuyển đổi tài liệu trực tuyến này, bạn có thể chuyển đổi tài liệu của mình sang định dạng OpenOffice ODT. Tải lên file của bạn và bạn có thể tải xuống ngay lập tức tài liệu đã chuyển đổi theo định dạng ODT của OpenOffice.

Trình chuyển đổi Open-Office ODT của chúng tôi hiện chuyển đổi từ các định dạng sau: DOCX sang ODT, DOC sang ODT, SXW sang ODT, WPD sang ODT, RTF sang ODT, TXT sang ODT and HTML sang ODT.