Chuyển đổi ODT sang HTML

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Text Document sang Hypertext Markup Language with a client-side image map bằng trình chuyển đổi ODT sang HTML.

Trình chuyển đổi html

Trình chuyển đổi html
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/odt/example.odt)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ HTML sang ODT:
Trình chuyển đổi HTML sang ODT

Hãy thử chuyển đổi HTML với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang HTML:
Chuyển đổi ODT sang HTML với file ví dụ ODT của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành HTML?

 1. Chọn file ODT mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODT sang HTML
 4. Tải file HTML của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Trình chuyển đổi ODT phổ biến nhất của chúng tôi