Trình chuyển đổi ODT sang HTML

Công cụ chuyển đổi document trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi các file của mình từ ODT sang HTML với chất lượng cao.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chuyển đổi ODT sang HTML

Chúng tôi hỗ trợ nhiều định dạng file khác nhau như PDF, DOCX, PPTX, XLSX và nhiều định dạng khác. Bằng cách sử dụng công nghệ chuyển đổi trên online-convert.com, bạn sẽ nhận được kết quả chuyển đổi rất chính xác.

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành HTML?

  1. Chọn file ODT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODT sang HTML
  4. Tải file HTML của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ HTML sang ODT:

Trình chuyển đổi HTML sang ODT
Hãy thử chuyển đổi HTML với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang HTML:

Chuyển đổi ODT sang HTML với file ví dụ ODT của chúng tôi.