Chuyển đổi tài liệu sang văn bản

Trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi tài liệu và ebook thành văn bản thuần túy. Chỉ cần tải lên file tài liệu và bấm vào "Chuyển đổi file". Sau một lúc bạn có thể tải xuống tài liệu văn bản đã chuyển đổi của mình. Nếu bạn có file PDF được quét hoặc file hình ảnh có chứa văn bản, hãy chọn chức năng OCR để bật nhận dạng ký tự.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR

Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Trình chuyển đổi TXT

Chúng tôi hiện hỗ trợ trình chuyển đổi văn bản sau: strong>DOCX sang TXT, DOC sang TXT, ODT sang TXT, PDF sang TXT, SXW sang TXT, WPD sang TXT, RTF sang TXT and HTML sang TXT (thử nghiệm).