Chuyển đổi XLS sang TXT

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Spreadsheet sang Raw text file bằng trình chuyển đổi XLS sang TXT.

Trình chuyển đổi txt

Trình chuyển đổi txt
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/spreadsheet/xls/example.xls)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Ngôn ngữ nguồn thứ 2:
   Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi TXT với file thử nghiệm XLS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ XLS sang TXT:
Chuyển đổi XLS sang TXT với file ví dụ XLS của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file XLS thành TXT?

 1. Chọn file XLS mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XLS sang TXT
 4. Tải file TXT của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển file XLS của bạn sang định dạng khác