Trình chuyển đổi XLSX sang XLS

Công cụ chuyển đổi document trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi các file của mình từ XLSX sang XLS với chất lượng cao.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Chuyển đổi XLSX sang XLS

Chúng tôi hỗ trợ nhiều định dạng file khác nhau như PDF, DOCX, PPTX, XLSX và nhiều định dạng khác. Bằng cách sử dụng công nghệ chuyển đổi trên online-convert.com, bạn sẽ nhận được kết quả chuyển đổi rất chính xác.

Làm cách nào để chuyển đổi file XLSX thành XLS?

  1. Chọn file XLSX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XLSX sang XLS
  4. Tải file XLS của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ XLS sang XLSX:

Trình chuyển đổi XLS sang XLSX
Hãy thử chuyển đổi XLS với file thử nghiệm XLSX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ XLSX sang XLS:

Chuyển đổi XLSX sang XLS với file ví dụ XLSX của chúng tôi.