Chuyển đổi XLS sang HTML

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Spreadsheet sang Hypertext Markup Language with a client-side image map bằng trình chuyển đổi XLS sang HTML.

Trình chuyển đổi html

Trình chuyển đổi html
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/spreadsheet/xls/example.xls)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi HTML với file thử nghiệm XLS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ XLS sang HTML:
Chuyển đổi XLS sang HTML với file ví dụ XLS của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file XLS thành HTML?

 1. Chọn file XLS mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XLS sang HTML
 4. Tải file HTML của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển file XLS của bạn sang định dạng khác