Chuyển đổi DOCX sang TXT

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang Raw text file bằng trình chuyển đổi DOCX sang TXT.

Trình chuyển đổi txt

Trình chuyển đổi txt
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/docx/example.docx)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Ngôn ngữ nguồn thứ 2:
   Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TXT sang DOCX:
Trình chuyển đổi TXT sang DOCX

Hãy thử chuyển đổi TXT với file thử nghiệm DOCX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOCX sang TXT:
Chuyển đổi DOCX sang TXT với file ví dụ DOCX của chúng tôi.