Chuyển đổi WPS sang DOCX

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Microsoft Works Word Processor Document sang Microsoft Word Open XML Document bằng trình chuyển đổi WPS sang DOCX.

Trình chuyển đổi docx

Trình chuyển đổi docx
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/wps/example.wps)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Ngôn ngữ nguồn thứ 2:
   Trợ giúp
  • Tối ưu hóa cho:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi DOCX với file thử nghiệm WPS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WPS sang DOCX:
Chuyển đổi WPS sang DOCX với file ví dụ WPS của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file WPS thành DOCX?

 1. Chọn file WPS mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WPS sang DOCX
 4. Tải file DOCX của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển file WPS của bạn sang định dạng khác