Chuyển đổi ODT sang WORD

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Text Document sang Microsoft Word Open XML Document bằng trình chuyển đổi ODT sang WORD.

Trình chuyển đổi word

Trình chuyển đổi word
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/odt/example.odt)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Ngôn ngữ nguồn thứ 2:
   Trợ giúp
  • Tối ưu hóa cho:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WORD sang ODT:
Trình chuyển đổi WORD sang ODT

Hãy thử chuyển đổi WORD với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang WORD:
Chuyển đổi ODT sang DOCX với file ví dụ ODT của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành WORD?

 1. Chọn file ODT mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODT sang WORD
 4. Tải file WORD của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Trình chuyển đổi ODT phổ biến nhất của chúng tôi