Chuyển đổi PPT sang PPTX

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint Presentation File sang Microsoft PowerPoint 2007 XML Presentation bằng trình chuyển đổi PPT sang PPTX.

Trình chuyển đổi pptx

Trình chuyển đổi pptx
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/presentation/ppt/example.ppt)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ PPTX sang PPT:
Trình chuyển đổi PPTX sang PPT

Hãy thử chuyển đổi PPTX với file thử nghiệm PPT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PPT sang PPTX:
Chuyển đổi PPT sang PPTX với file ví dụ PPT của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file PPT thành PPTX?

 1. Chọn file PPT mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PPT sang PPTX
 4. Tải file PPTX của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang