Chuyển đổi PPT sang HTML

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint Presentation File sang Hypertext Markup Language with a client-side image map bằng trình chuyển đổi PPT sang HTML.

Trình chuyển đổi html

Trình chuyển đổi html
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/presentation/ppt/example.ppt)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ HTML sang PPT:
Trình chuyển đổi HTML sang PPT

Hãy thử chuyển đổi HTML với file thử nghiệm PPT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PPT sang HTML:
Chuyển đổi PPT sang HTML với file ví dụ PPT của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file PPT thành HTML?

 1. Chọn file PPT mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PPT sang HTML
 4. Tải file HTML của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang