Chuyển đổi HTML sang PDF

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Hypertext Markup Language with a client-side image map sang Portable Document Format bằng trình chuyển đổi HTML sang PDF.

Trình chuyển đổi pdf

Trình chuyển đổi pdf
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/website/html/example.html)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Deskew (chỉnh trang hoặc hình ảnh bị ngược):
   Trợ giúp
   Tự động căn chỉnh các hình ảnh được quét
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ PDF sang HTML:
Trình chuyển đổi PDF sang HTML

Hãy thử chuyển đổi PDF với file thử nghiệm HTML

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ HTML sang PDF:
Chuyển đổi HTML sang PDF với file ví dụ HTML của chúng tôi.