Chuyển đổi WORD sang HTML

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang Hypertext Markup Language with a client-side image map bằng trình chuyển đổi WORD sang HTML.

Trình chuyển đổi html

Trình chuyển đổi html
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/docx/example.docx)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ HTML sang WORD:
Trình chuyển đổi HTML sang WORD

Hãy thử chuyển đổi HTML với file thử nghiệm WORD

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WORD sang HTML:
Chuyển đổi WORD sang HTML với file ví dụ WORD của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file WORD thành HTML?

 1. Chọn file WORD mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WORD sang HTML
 4. Tải file HTML của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang