Chuyển đổi PAGES sang WORD

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Pages Document sang Microsoft Word Open XML Document bằng trình chuyển đổi PAGES sang WORD.

Trình chuyển đổi word

Trình chuyển đổi word
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/pages/example.pages)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Ngôn ngữ nguồn thứ 2:
   Trợ giúp
  • Tối ưu hóa cho:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi WORD với file thử nghiệm PAGES

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PAGES sang WORD:
Chuyển đổi PAGES sang DOCX với file ví dụ PAGES của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file PAGES thành WORD?

 1. Chọn file PAGES mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PAGES sang WORD
 4. Tải file WORD của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển file PAGES của bạn sang định dạng khác