Chuyển đổi PDF sang EXCEL

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Portable Document Format sang Microsoft Excel Open XML Spreadsheet bằng trình chuyển đổi PDF sang EXCEL.

Trình chuyển đổi excel

Trình chuyển đổi excel
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/pdf/example.pdf)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ EXCEL sang PDF:
Trình chuyển đổi EXCEL sang PDF

Hãy thử chuyển đổi EXCEL với file thử nghiệm PDF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PDF sang EXCEL:
Chuyển đổi PDF sang XLSX với file ví dụ PDF của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file PDF thành EXCEL?

 1. Chọn file PDF mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PDF sang EXCEL
 4. Tải file EXCEL của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang