Chuyển đổi ODP sang POWERPOINT

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Presentation File sang Microsoft PowerPoint Presentation File bằng trình chuyển đổi ODP sang POWERPOINT.

Trình chuyển đổi powerpoint

Trình chuyển đổi powerpoint
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/presentation/odp/example.odp)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi POWERPOINT với file thử nghiệm ODP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODP sang POWERPOINT:
Chuyển đổi ODP sang PPT với file ví dụ ODP của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file ODP thành POWERPOINT?

 1. Chọn file ODP mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODP sang POWERPOINT
 4. Tải file POWERPOINT của bạn
Chuyển file ODP của bạn sang định dạng khác