Chuyển đổi JPG sang DOC

Trình chuyển đổi văn bản trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang Microsoft Word Binary File Format bằng trình chuyển đổi JPG sang DOC.

Trình chuyển đổi doc

Trình chuyển đổi doc
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/raster image/jpg/example_small.jpg)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Ngôn ngữ nguồn thứ 2:
   Trợ giúp
  • Tối ưu hóa cho:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ DOC sang JPG:
Trình chuyển đổi DOC sang JPG

Hãy thử chuyển đổi DOC với file thử nghiệm JPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPG sang DOC:
Chuyển đổi JPG sang DOC với file ví dụ JPG của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file JPG thành DOC?

 1. Chọn file JPG mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ JPG sang DOC
 4. Tải file DOC của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang