Chuyển đổi file của bạn sang định dạng Microsoft Excel XLSX

Trình chuyển đổi XLSX

Với trình chuyển đổi Microsoft Excel này, bạn có thể chuyển đổi các file của mình sang định dạng XLSX. Nếu bạn có hình ảnh hoặc file PDF được quét, vui lòng bật nhận dạng ký tự (OCR) khi chuyển đổi file.

Trình chuyển đổi xlsx

Trình chuyển đổi xlsx
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/pdf/example_spreadsheet.pdf)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Chúng tôi hỗ trợ nhiều file đầu vào, ví dụ như PDF sang XLSX, ODS sang XLSX, XLS sang XLSX và nhiều hơn nữa. Hãy thử xem.