Chuyển đổi các tài liệu của bạn sang DOCX

Trình chuyển đổi DOCX

Trình chuyển đổi tài liệu trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi tài liệu sang định dạng Microsoft DOCX. Bạn có thể tải lên file tài liệu hoặc cung cấp URL tải xuống trên Internet.

Trình chuyển đổi docx

Trình chuyển đổi docx
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/txt/example.txt)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Ngôn ngữ nguồn thứ 2:
   Trợ giúp
  • Tối ưu hóa cho:
   Trợ giúp
  • Màu đen trắng:
   Trợ giúp
   Màu đen trắng
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Chúng tôi hiện hỗ trợ trình chuyển đổi Microsoft Word sau: PDF sang DOCX, ODT sang DOCX, DOCM sang DOCX, RTF sang DOCX, WPD sang DOCX, TXT sang DOCX, TXT sang DOCX và nhiều hơn nữa. Thậm chí bạn có thể chuyển đổi hình ảnh hoặc sách điện tử thành tài liệu DOCX.