Chuyển đổi sang định dạng ODT của Open-Office

Trình chuyển đổi ODT

Với trình chuyển đổi tài liệu trực tuyến này, bạn có thể chuyển đổi tài liệu của mình sang định dạng OpenOffice ODT. Tải lên file của bạn và bạn có thể tải xuống ngay lập tức tài liệu đã chuyển đổi theo định dạng ODT của OpenOffice.

Trình chuyển đổi odt

Trình chuyển đổi odt
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/wpd/example_small.wpd)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Trình chuyển đổi Open-Office ODT của chúng tôi hiện chuyển đổi từ các định dạng sau: DOCX sang ODT, DOC sang ODT, SXW sang ODT, WPD sang ODT, RTF sang ODT, TXT sang ODT and HTML sang ODT.