Chuyển đổi tài liệu sang văn bản

Trình chuyển đổi TXT

Trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi tài liệu và ebook thành văn bản thuần túy. Chỉ cần tải lên file tài liệu và bấm vào "Chuyển đổi file". Sau một lúc bạn có thể tải xuống tài liệu văn bản đã chuyển đổi của mình. Nếu bạn có file PDF được quét hoặc file hình ảnh có chứa văn bản, hãy chọn chức năng OCR để bật nhận dạng ký tự.

Trình chuyển đổi txt

Trình chuyển đổi txt
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/doc/example.doc)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Ngôn ngữ nguồn thứ 2:
   Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Chúng tôi hiện hỗ trợ trình chuyển đổi văn bản sau: strong>DOCX sang TXT, DOC sang TXT, ODT sang TXT, PDF sang TXT, SXW sang TXT, WPD sang TXT, RTF sang TXT and HTML sang TXT (thử nghiệm).